Nike Newsletter

Za osam NIKE shopova u Hrvatskoj kreirali smo i osmislili CRM bazu kao i newsletter kampanje.

< Povratak